Per posar-vos en contacte amb nosaltes, escriviu un correu a la següent adreça:

kerigmacorgospelgirona@gmail.com